VINEUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana „VINEUM”) oświadcza, że treści opublikowane na stronach niniejszego serwisu (www.caffemoreno.pl) mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty VINEUM w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat produktów i usług powinna skontaktować się z przedstawicielami firmy.

VINEUM nie ma wpływu na treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone w niniejszym serwisie.

Niniejszy serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość są własnością VINEUM, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody VINEUM.

Dziękujemy.